0914888785
Phụ tùng ô tô TTC 20+ năm kinh nghiệm nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô chính hãng các dòng xe Nhật, Mỹ, Đức, Hàn Quốc.

Tài khoản của tôi

Đăng nhập
0

Phụ tùng ô tô TTC chuyên phân phối các sản phẩm phụ tùng ô tô Toyota nhập khẩu chính hãng uy tín trên toàn quốc.

Phụ tùng ô tô Toyota , tổng hợp các Phụ tùng ô tô Toyota mới về trong tháng 1-2021.

STT TÊN PHỤ TÙNG LOẠI HÀNG ĐƠN GIÁ
1 Ba đờ xốc sau Hilux Vigo 2007-2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
2 Ba đờ xốc trước Camry 2007-2008 USA (LE) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
3 Ba đờ xốc trước Camry 2010-2011 (USA)  LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
4 Bàn ép 1FZFE  Land FZJ100 (30) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
5 Bàn ép 1TR-1RZ-2JZ Innova - Hiace - Crown 3.0 (23,5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
6 Bàn ép 2AZ-3VZ Camry 2.4 (23.5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
7 Bi moay ơ sau Camry 2.4 2002-2011 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
8 Bi moay ơ sau Camry 2.4 2002-2011 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
9 Bi moay ơ sau Vios-Yaris 2007-2011 (ABS) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
10 Bi moay ơ trước Hiace 2006-2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
11 Bi moay ơ trước Lexus GX470 - Prado GRJ120 (ABS) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
12 Bình xăng Innova CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
13 Bình xăng Vios 2008-2013 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
14 Bơm dầu 4AFE Corolla 1.6 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
15 Bơm nước 2GRCamry 3.5 2007-2010 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
16 Bơm nước 2KD Fortuner-Hiace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
17 Bơm trợ lực Land FZJ100 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
18 Bơm trợ lực Vios 2001-2006 NCP42 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
19 Bơm xăng 1TR Innova-Camry 2.4 2007 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
20 Bugi 1NZ Vios (Giác nhỏ) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
21 Bugi 22R Cresida (Giác to) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
22 Bugi 2AZ Camry 2.4 (Bạch kim) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
23 Ca lăng Camry 2007-2008 USA (LE) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
24 Ca lăng Camry 2010 (USA) LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
25 Ca lăng Prado 2004-2008 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
26 Càng A trước dưới Camry 2.4-3.5 2002-2011 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
27 Càng A trước dưới Land FZJ100 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
28 Càng A trước dưới Land FZJ100 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
29 Càng A trước trên Hiace 1997-2004 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
30 Càng A trước trên Hiace 1997-2004 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
31 Càng A trước trên Hiace 2005-2011 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
32 Càng A trước trên Hiace 2005-2011 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
33 Cao su giằng dọc sau Land FZJ80-HZJ80 (18-55-60) dưới CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
34 Cầu sau Vios - Yaris 2008-2012 (guốc) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
35 Cầu sau Vios 2008 - 2011 (đĩa) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
36 Chắn bùn gầm máy Camry 2.4-3.5 2007-2011 USA ( LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
37 Chắn bùn gầm máy Camry 2.4-3.5 2007-2011 USA ( RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
38 Cuộn điện còi Yaris 2009 - Camry 2.0 2010 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
39 Đèn hậu Lexus GX470 2008 (LH) LES CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
40 Đèn hậu Lexus GX470 2008 (RH) LES CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
41 Đèn hậu ngoài Altis 2.0 2011-2013 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
42 Đèn hậu ngoài Altis 2.0 2011-2013 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
43 Đèn hậu ngoài Camry 2.4-3.0 2004-2006 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
44 Đèn hậu ngoài Camry 2007-2009 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
45 Đèn hậu ngoài Camry 2007-2009 USA (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
46 Đèn hậu ngoài Camry 2010-2011 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
47 Đèn hậu ngoài Camry 2010-2011 USA (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
48 Đèn hậu ngoài Corolla 1.8 2008 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
49 Đèn hậu trong Camry 2.4 2007 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
50 Đèn hậu trong Camry 2.4 2010 (LH) VN CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
51 Đèn hậu trong Camry 2.4 2010 (RH) VN CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
52 Đèn hậu trong Camry 2010-2011 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
53 Đèn hậu Yaris (LH) SD CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
54 Đèn hậu Yaris (RH) SD CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
55 Đèn hậu Yaris 2007 (LH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
56 Đèn hậu Yaris 2007 (RH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
57 Đèn hậu Yaris 2008 (RH) HB LED CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
58 Đèn pha Altis 2.0 2011 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
59 Đèn pha Altis 2.0 2011 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
60 Đèn pha Camry 2.0 2009 (RH) TW  CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
61 Đèn pha Camry 2007 - 2009 USA (LH) LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
62 Đèn pha Camry 2007 - 2009 USA (RH) LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
63 Đèn pha Camry 2010 - 2011 USA (LH) LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
64 Đèn pha Camry 2010 - 2011 USA (RH) LE CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
65 Đèn pha Corolla 1.8 2004-2005 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
66 Đèn pha Hiace 2005-2007 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
67 Đèn pha Hiace 2005-2007 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
68 Đèn pha Hiace 2010 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
69 Đèn pha Hiace 2010 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
70 Đèn pha Land FZJ100 2000 (LH) trong CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
71 Đèn pha Land FZJ100 2000 (RH) trong CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
72 Đèn pha Land FZJ105 98-2000 kẻ (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
73 Đèn pha Land FZJ105 98-2000 kẻ (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
74 Đèn pha Land FZJ80-HZJ80 (Điện tử) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
75 Đèn pha Lexus GX470 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
76 Đèn pha Prado 2007-2008 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
77 Đèn pha Yaris 2009 (LH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
78 Đèn pha Yaris 2009 (RH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
79 Giá bắt moay ơ trước Fotuner-Hilux 2006-2011 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
80 Giá bắt xương ba đờ xốc trước Vios 2008-2011 - Yaris 2009 (LH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
81 Giá bắt xương ba đờ xốc trước Vios 2008-2011 - Yaris 2009 (RH) HB CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
82 Giảm sóc sau Altis 2008-2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
83 Giảm sóc sau Fortuner 2007-2011  CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
84 Giảm sóc sau Lexus RX350 2005-2008 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
85 Giảm sóc sau Lexus RX350 2005-2008 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
86 Giảm sóc sau Vios 2007-Yaris 2007-2011  CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
87 Giảm sóc trước Camry 2007-2010 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
88 Giảm sóc trước Camry 2007-2010 USA (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
89 Giảm sóc trước Lexus RX350 2010 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
90 Giảm sóc trước Lexus RX350 2010 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
91 Giảm sóc trước Zace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
92 Guốc phanh sau Fortuner- Hilux 2009 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
93 Guốc phanh sau Innova CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
94 Guốc phanh tay Land FZJ100 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
95 Gương chiếu hậu Camry 2007-2011 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
96 Gương chiếu hậu Camry 2007-2011 USA (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
97 Gương chiếu hậu Corolla 2008 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
98 Gương chiếu hậu Hiace 2005-2010 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
99 Gương chiếu hậu Hiace 2005-2010 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
100 Gương chiếu hậu Innova G (LH) Điện CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
101 Gương chiếu hậu Innova G (RH) Điện CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
102 Gương chiếu hậu Rav4 2008 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
103 Gương chiếu hậu Vios (RH) Điện  CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
104 Hộp điều khiển kim phun 1KDFTV Hilux 2006 - 2KD Hiace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
105 Hộp điều khiển túi khí trung tâm Vios 2007 - 2012 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
106 Hộp lọc gió thứ cấp Altis-Corolla 2008-2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
107 Khớp cát đăng lái Camry 2007-2011 USA CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
108 Lá côn 1KD Hilux 2009 (21-27,5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
109 Lá côn 1TR-1RZ-2JZ Innova-Hiace-Crowwn 3.0 (21-23.5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
110 Lá côn 22R-4Y Cressida-Crowwn 2.4 (21,22,5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
111 Lá côn 5S Camry 2.2 (20-22.5) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
112 Láp cả cây Fortuner- Hilux 2008-2011   CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
113 Láp sau Innova CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
114 Lọc dầu 4A Corolla CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
115 Lọc dầu 4A Corolla - Zace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
116 Lọc dầu 5S Camry 2.2 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
117 Lọc dầu Innova - Hilux 2009 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
118 Lọc xăng 1TR Innova - Fortuner CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
119 Lòng rè chắn bùn tai xe trước Camry 2.4-3.5 2007-2011 USA (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
120 Lòng rè chắn bùn tai xe trước Camry 2.4-3.5 2007-2011 USA (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
121 Má phanh trước 4 Runner-Fotuner 2007-Hilux 2009 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
122 Má phanh trước Altis 2008- Corolla 2008 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
123 Má phanh trước Hiace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
124 Má phanh trước Zace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
125 Mô tơ quạt két nước Altis-Vios 2012 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
126 Nắp ca bô trước  Hilux  2012-2013 (Dầu) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
127 Nắp ca bô trước Camry 2.4-3.5 2007-2010 USA CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
128 Nắp ca bô trước Camry 2.4-3.5 2007-2011 (VN) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
129 Nắp ca bô trước Corrolla 1.8 2008-2010 (Nhập) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
130 Nắp ca bô trước Fortuner 2007-2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
131 Nắp ca bô trước Fortuner 2011-2013 ( Xăng) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
132 Nắp cốp sau Camry 2007-2011 USA CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
133 Nẹp nắp ca bô trước Fotuner 2010 VN CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
134 Ốp gương chiếu hậu Corolla 2008 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
135 Ốp gương chiếu hậu Corolla 2008 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
136 Piston 3ZRFE STD Altis 2.0 2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
137 Puly đầu trục cơ 1TR Innova CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
138 Rô tuyn lái ngoài Land FZJ100 2002 (LH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
139 Rô tuyn lái ngoài Land FZJ100 2002 (RH) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
140 Rô tuyn lái trong Land FZJ100 2002 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
141 Táp lô Camry 2.0-2.5 2013 VN CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
142 Táp lô Camry 2007-2011 USA (Ghi) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
143 Táp lô dưới Vios 2008-2011 (Ghi) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
144 Táp lô trên Altis 2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
145 Táp lô trên Vios 2008-2011 (Đen) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
146 Táp lô trên Vios 2008-2011 (Ghi) CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
147 Tay biên 3ZRFE Altis 2.0 2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
148 Thước lái Zace CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
149 Tổng phanh Vios 2002-2004 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
150 Tổng phanh Vios 2005-2006 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
151 Tổng phanh Vios 2008-2013 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
152 Trượt côn dưới Vios 2008 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
153 Vỏ cầu sau innova CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 
154 Xéc măng 3ZRFE STD Altis 2.0 2011 CHÍNH HÃNG  LIÊN HỆ 

 

 

Chat Zalo 0914888785